12 ก.ย.63 ผลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีประจำปี 2563 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่าได้รับรางวัลชมเชย จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
11 ก.ย.63 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่าผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับรางวัล โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี2563 จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
10 ก.ย.63 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่าผ่านการประเมินและได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 ประเภทสถานศึกษาประถมศึกษาขนาดใหญ่ ระดับทอง จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
28 ส.ค.63 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่ารับการประเมินโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ จากสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
19 ส.ค.63

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 โดยได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท ลูกเสือสามัญ และเนตรนารีสามัญ

14 ส.ค.63

- ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายปฎิภาณ พลสิน ชั้น ป.1/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1ในการแข่งขันการอ่านระดับศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหล่มเก่า วังบาล เนินเกาะแซง
- โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่าเข้าร่วมแข่งขันประกวดสวนสนามของกองลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2563 โดยการส่งคลิปเข้าร่วมประกวด ติดตามคลิบและภาพกิจกรรมได้ทาง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า

9 ส.ค.63 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่าจัดกิจกรรมวันแม่ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เนื่องในวันแม่แห่งชาติเพื่อให้นักเรียนได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของแม่

3 ส.ค.63

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่าร่วมจัดนิทรรศการ OPEN HOUSE ณ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

29 ก.ค.63

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่าจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

16 ก.ค.63

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่าจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563

16 ก.ค.63

ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1 ประจำปีกาศึกษา 2563

14 ก.ค.63

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่าร่่วมกับ ร.พ.สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า สภ.หล่มเก่าจัดกิจกรรมอบรมลูกเสือจราจรและให้ความรู้การใช้ยาอย่างถูกวิธี

10 ก.ค.63

ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า ได้นำเงินสายธารน้ำใจในการช่อวยเหลือครอบครัวของ เด็กชายภูมินทร์ พิกุลทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ที่บ้านถูกไฟไหม้

2 ก.ค.63

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่าเข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2563 ณ วัดสระเกศ