ประมวลภาพ การศึกษาดูงานพัฒนาก่อนแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา11-13 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
(11 ก.ย.2563)
ประมวลภาพ การประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563
(1 ก.ย.2563)
ประมวลภาพ การประเมินโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ จากสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(28 ส.ค.2563)
ประมวลภาพ กิจกรรมการประกวดการเดินสวนสนามกองลูกเสือ-เนตรนารโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า ประจำปี 2563
(14 ส.ค.2563)
ประมวลภาพ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 / อนุบาล-ป.2 / ป.3-ป.4 / ป.5-ป.6
(13 ส.ค.2563)
ประมวลภาพ การจัดนิทรรศการ Open House ณ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
(3 ส.ค.2563)
ประมวลภาพ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
(29 ก.ค.2563)
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563
(16 ก.ค.2563)
ภาพการบวงสรวงศาลพระภูมิประจำโรงเรียน
(3 ก.ค.2563)
ภาพกิจกรรมประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1/2563
(28 มิ.ย.2563)