ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2

แนะนำโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
ปรัชญา
แผนที่
โครงสร้างการบริหารงาน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
การบริหารจัดการ
บุคลากร
ผู้บริหาร
ข้าราชการครู
พนักงานราชการ
ครูพิเศษ
นักการภารโรง
ข้อมูลนักเรียน
ระดับอนุบาล
ระดับประถมศึกษา
รวมข้อมูลทั้ง 2 ระดับ
Web Link
ค้นหาข้อมูล

 

สารสัมพันธ์อนุบาลหล่มเก่า
กิจกรรมชาวอนุบาลหล่มเก่า
ข่าวเด่นวันนี้     
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้างโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
สายตรง ผอ.


นายณัฐ  เลื่อนยศ
นายณัฐ เลื่อนยศ

ผลงานครู 
สาระฯ ภาษาไทย
สาระฯ คณิตศาสตร์
สาระฯ วิทยาศาสตร์
สาระฯ สังคมฯ
สาระฯ สุขศึกษาฯ
สาระฯ ศิลปะ
สาระฯ การงานอาชีพฯ
สาระฯ ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ผลงานนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
แหล่งเรียนรู้
หลวงพ่อใหญ่วัดตาล
ภูทับเบิก
ร้านขนมจีนของดีเมืองหล่มเก่า
ITA Online
ITA Online
E-Service
Download
ThaiCERT  
Mcafee

Norton (Symantec)
PC-Cillin (Trend Micro)
Panda (Panda Software)


besucher counter @Anubanlomkao School